Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%49

Yeşil, çevreye duyarlı, modern, planlı ve güvenli kentleşmeyi sağlamak

HEDEF 1.1
İnsan odaklı ve yaşanabilir bir kent için çevreye duyarlı planlarla yerleşim alanlarını artırmak
İNCELE
HEDEF 1.2
Yeşil alan miktarını artırmak
İNCELE
HEDEF 1.3
Ulaşımın düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, çevre dostu ulaşım ağı kurmak
İNCELE
HEDEF 1.4
Alt yapı ve alt yapıya bağlı tesislerin modernizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.5
Üst yapıların niteliğini artırmak ve sürdürülebilir olmasını sağlamak
İNCELE