Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.1
Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.2
Paydaşlarımızla yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden etkin ve sürdürülebilir bir iletişim ortamı oluşturmak
İNCELE
HEDEF 5.3
Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almakve katılımcılığı artırmak
İNCELE