Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%20

Kurumsal altyapının güçlendirilmesi ve kapasitenin geliştirilmesini sağlamak

HEDEF 2.1
Entegre yönetim sistemini etkin ve verimli uygulamak
İNCELE
HEDEF 2.2
Ulusal ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmek
İNCELE
HEDEF 2.3
Kaynak geliştirmek ve kurumsal finans yapısının güçlendirmek
İNCELE