Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%29

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.1
Arşiv niteliği taşıyan kaynakların korunmasını ve erişebilirliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.2
Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediye meclis kararlarına erişimi sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.3
Kurumun ihtiyacı olan araç, iş makinaları ve ekipmanlarını temin etmek ve etkin koordinasyon sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.4
Personellerimize ve vatandaşlara sağlıklı, temiz ve düzenli hizmet ortamları sunabilmek
İNCELE
HEDEF 3.5
Kurumun ihtiyaçlarını sürekli, kaliteli, sürdürülebilir güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle sağlanması
İNCELE
HEDEF 3.6
Büyükşehir belediyesine ait araç ve iş makinelerinin hizmetleri aksatmaması için dalma faal durumda tutmak ve sarf malzemelerini ambar stokunda bulundurmak
İNCELE
HEDEF 3.7
Belediyemizin amaçlarını gerçekleştirmek için etkin, güvenli, verimli ve güncel bilişim teknolojisi imkanlarının oluşturulması ve kullanılmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.8
Cbs uygulamalarını gellştirmek ve yaygınlaştırmak
İNCELE