Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%45

Kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere fırsat eşitliği sağlayan; kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik eğitim ve sportif açıdan gelişmesini sağlayıp yaşam kalitesini yükselterek sosyal belediyeciliği devam ettirmek

HEDEF 6.1
Sanat ve hobi kurslarının yanı sıra nitelikli eğitimciler ile kursiyerlere belirli zaman diliminde eğitim vererek, gençlerin eğitimlerine ve nitelikli birey olmalarına katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.2
İlimizde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlerin istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmak
İNCELE
HEDEF 6.3
Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.4
İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak
İNCELE
HEDEF 6.5
İlimiz sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerin asgari yaşamını sürdürebilmelerine katkıda bulunarak sosyal belediyecilik anlayışının gelişimine katkıda bulunmak
İNCELE
HEDEF 6.6
Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
İNCELE