Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.1
Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
İNCELE
HEDEF 5.2
İlçe belediyelerine ait vahşi katı atık depolama sahası rehabilitasyonunu yapmak
İNCELE
HEDEF 5.3
Daha temiz bir çevreyi daha bilinçli bir toplum ile minimum maliyetle optimum sürede oluşturmak
İNCELE
HEDEF 5.4
Tarımsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi
İNCELE
HEDEF 5.5
Yeni yeşil alan oluşturmak ve mevcut ile birlikte yeşil alanları koruyarak gelecek nesillere taşınmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.6
Oyun ve sportif faaliyetlerin yürütülmesine yönelik alanlar oluşturmak
İNCELE
HEDEF 5.7
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak ve hayvan haklarını gözeterek, hayvan sağlığını ve hayvan refahını sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.8
Vatandaşlarımıza cenaze ve defin işlemlerinde en üst düzeyde kaliteli hizmet vermek
İNCELE
HEDEF 5.9
Başta şehir mezarlığı olmak üzere diğer mahalle mezarlıkları için tadilat çalışmalarının yapılması
İNCELE