Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.1
Nitelikli çalışanlarla "çözüm odaklı" hizmet sunmak
İNCELE
HEDEF 1.2
Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.3
Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.4
Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Kurum içi idari iş ve lşlemleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmek
İNCELE
HEDEF 1.6
Vatandaş talep ve şikayetlerinin alınarak, en kısa sürede çözüme ulaştırılmasını sağlamak ve kurumun kamuoyundaki imajını yükseltmek
İNCELE
HEDEF 1.7
Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.8
İletilmiş olan taleplerin hızlı ve çözüm odaklı olması için muhtarlıklarla birimler arasında koordinasyonu sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.9
Belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak verimli bir çalışma programı sağlamak
İNCELE