Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.1
Ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak nitelikte geometrik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve elektronik sistemler yardımıyla trafik yönetim ve denetiminin sağlanması
İNCELE
HEDEF 4.2
Trafikte erişimi kolaylaştırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü yönlendirmeyi sağlamak
İNCELE
HEDEF 4.3
Toplu ulaşımda yenilikçi, denetimci ve çevreci bir sistemin oluşturulması
İNCELE
HEDEF 4.4
Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği esas alan, kaliteli, insan odaklı hizmet anlayışına sahip alanında örnek ve öncü bir daire olmaktır
İNCELE