Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 09

%84

Halkın güven ve desteğini sağlayan, katılımcı yönetim anlayışı ile kentte yaşayan bireylerle bütünleşen huzurlu ve sağlıklı bir kent oluşturmak

HEDEF 9.1
Yetki ve sorumluluk alanlarımızda, huzur, sağlık ve düzeni sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini daha verimli, kaliteli, hizmet odaklı ve etkin bir şekilde yürütmek
İNCELE
HEDEF 9.2
Belediyemize bağlı birimlerde özel güvenlik hizmetlerini kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde yürütmek
İNCELE
HEDEF 9.3
Malatya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretini ilgili mevzuatlar çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek; toptancı hali ticari cazibe merkezi haline getirmek
İNCELE