Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 219 km²   NÜFUS: 687.093 ( 2021 )
AMAÇ
01
Güçlü saygın ve özgün bir belediye yönetimi sergilemek

> İNCELE
AMAÇ
02
İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

> İNCELE
AMAÇ
03
Sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum anlayışıyla temizlik, zararlılarla mücadele ve geri dönüşüm hizmetlerini tam, zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek

> İNCELE
AMAÇ
04
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

> İNCELE
AMAÇ
05
İlçemizde yaşayan engellilere yönelik hizmetler sunmak

> İNCELE
AMAÇ
06
Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik bir anlayışla yöneterek ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmetler sunmak

> İNCELE
AMAÇ
07
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için halk, çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi

> İNCELE
AMAÇ
08
Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

> İNCELE
AMAÇ
09
Kurumsal gelişimi tamamlayan modern bilişim teknolojilerini en üst düzeyde etkin bir şekilde kullanmak

> İNCELE
AMAÇ
10
Mevzuat çerçevesinde doğal afetlere karşı tedbirler almak

> İNCELE