Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için halk, çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi

HEDEF 7.1
Poliklinik, çalışan sağlığı ve cenaze hizmetlerini hızlı, güvenilir, kesintisiz bir şekilde sunup vatandaşlarımıza yönelik eğitici sağlık hizmetleri sunmaya devam etmek
İNCELE
HEDEF 7.2
Hayvan sayısını ve dağılımını belirli bir seviyede tutup, insan ve hayvan sağlığını korumak için klinik ve eğitim çalışmaları yapmaksunmaya devam etmek
İNCELE