Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Güçlü saygın ve özgün bir belediye yönetimi sergilemek

HEDEF 1.1
Sevgi, ilgi ve bilgiye dayalı yönetim anlayışını devam ettirmek, kurum kuruluş ve vatandaşla iletişim koordinasyonu güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 1.2
Evlenmek için müracaat eden vatandaşlarımıza doğru ve zamanında hizmet ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almak
İNCELE
HEDEF 1.3
İç Denetim Standartları çerçevesinde denetim uygulamaları ile idarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.4
Teftiş ve denetim hizmetlerini mevzuata uygun şeffaf ve tarafsız gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Belediyemiz ile paydaşlar arasındaki irtibatı güçlendirerek kurumsal gelişimin sağlanması için daha etkin karar alınmasını, uygulanmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.6
Belediyemizce gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde hukuka uygun hareket etme, hukuki uyuşmazlıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumları engelleyerek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak
İNCELE
HEDEF 1.7
Kurumun yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek istihdamını sağlamak ve eğitim düzeyini yükseltmek
İNCELE
HEDEF 1.8
Belediye hizmetlerinde artan vatandaş beklentilerini yerinde belirlemeye yönelik hizmet faaliyetler sunmak
İNCELE
HEDEF 1.9
Belediyemiz tarafından yürütülen hizmetlerin kaliteli, verimli, yerinde ve zamanında sunulabilmesi için destekleyici tüm faaliyetleri en etkin bir şekilde gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 1.10
Atölyemize arıza tamir ve bakım için gelen araçların gerekli ikmallerinin yapılarak belediyemiz hizmetlerine hızlı bir şekilde sunulmak
İNCELE
HEDEF 1.11
Stratejik yönetim anlayışının belediye idaresinde gerçekleştirilmesini sağlamak ve mali disiplini tesis ederek tahakkuk ve tahsilat düzeyini yıllara göre arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.12
İnsan odaklı, etkin, ekonomik ve verimli hizmet anlayışını vatandaşlarımıza aktaracak nitelikte yazılı ve görsel medya çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirmek
İNCELE