Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Belediye kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik bir anlayışla yöneterek ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmetler sunmak

HEDEF 6.1
Vatandaşlarımızın her kesiminin sosyal hayatı ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik tüm faaliyetleri en etkin şekilde sunmak
İNCELE