Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

İnsan odaklı, çevresel yaşam kalitesi yüksek, planlı, özgün, modern, estetik marka bir ‘’Yeşil Kent’’ oluşturmak

HEDEF 2.1
Yenimahalle’ye modern kent kimliği kazandıracak, yaşam kalitesini artıracak alt ve üst yapılar yaparak, sunulan insan odaklı hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
İNCELE
HEDEF 2.2
Hak sahiplerinin kamulaştırma ve tahsis işlemleri ile Belediye mülkiyetinde ki taşınmazları amacına uygun kullanmak
İNCELE
HEDEF 2.3
Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kentsel dokuyu korumak
İNCELE
HEDEF 2.4
Çağdaş şehircilik anlayışı çerçevesinde, kent kimliğini ve kültürünü koruyarak planlı, sağlıklı çevrelerin, kaliteli ve özgün projelerin gerçekleşmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.5
Sosyal hayatı ve yaşam kalitesini artıran, Modern kent görünümü ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sosyalleşme sağlayan yer ve mekanları ilçemize kazandıracak projeler üretmek ve uygulamak
İNCELE
HEDEF 2.6
Park sayısını ve kişi başına düşen yeşil alanı korumak, geliştirmek ve miktarını her yıl artırmak
İNCELE