Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile eğitim, spor ve sosyo-kültürel yapıyı koruyan, güçlendiren ve geliştiren hizmet, faaliyet ve projeleri yürütmek

HEDEF 4.1
Dar gelirli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda sosyal yardımlarda bulunmak
İNCELE
HEDEF 4.2
Vatandaşlarımızın sürekli gelişimini sağlayacak nitelikte meslek/hobi kursları, eğitim materyal desteği, tiyatro sinema gösterileri ve okuma kütüphane kültürü kazandırma çalışmaları yapmak
İNCELE
HEDEF 4.3
Milli manevi değerleri yaşatmak, kültürel etkinlik, özel gün, anma ve tarihi turistik geziler düzenlemek
İNCELE
HEDEF 4.4
İlçemizde yaşayan yaşlılara ve kadınlara yönelik hizmetler sunmak
İNCELE
HEDEF 4.5
Çocukların ve gençlerin gelişimine yönelik yaz okulları açmak ve eğitim desteği sunmak
İNCELE
HEDEF 4.6
Hizmetlerin, vatandaşlarımıza doğru ve zamanında ulaşmasını sağlayacak tanıtım tedbirlerini almak
İNCELE
HEDEF 4.7
Annelere destek olmak amacıyla çocukların eğitimine, gelişimine önem veren, destekleyen ve ilçemizin bu yönde gelişmesini sağlayan çalışmalar yapmak
İNCELE