Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal ve ticari hayatın sağlıklı ve düzen içerisinde gelişimi için işyeri ruhsatı ve denetim hizmetlerini en etkin şekilde sunmak

HEDEF 8.1
Çevre ve toplum sağlığını koruyucu denetimleri yaparak ticari işletmeleri kontrol etmek ve iyileştirmek
İNCELE
HEDEF 8.2
Ceza yerine ikaz unsurunu ön plan plana çıkararak sevgiye ve eğitime dayalı zabıta hizmetleri sunup, vatandaşlarımıza kaliteli, sağlıklı ve hijyenik gıda tüketmelerine imkan sağlamak
İNCELE