Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%0

Mevzuat çerçevesinde doğal afetlere karşı tedbirler almak

HEDEF 10.1
Afet riskini azaltma, afete hazırlık ve müdahale politika ve stratejileri geliştirmek
İNCELE