Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum anlayışıyla temizlik, zararlılarla mücadele ve geri dönüşüm hizmetlerini tam, zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek

HEDEF 3.1
Evsel atıkların çevreye vereceği zararları en aza indirerek, sürdürülebilir bir çevre için verimli bir toplama sistemi oluşturmak ve zararlı haşerelerle mücadeleyi etkin yöntemlerle sürdürmek
İNCELE