Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.4


Tarımsal altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi


Sorumlu birim
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Veteriner Şube Müdürlüğü
  • Park Ve Bahçe Şube Müdürlüğü

Riskler

Maliyet Tahmini
35.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.4.1
2022
Tarımsal Eğitim Ve Yayım Faaliyetleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.4.2
2022
Katılımcı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE