Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.7


Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele ederek toplum sağlığını korumak ve hayvan haklarını gözeterek, hayvan sağlığını ve hayvan refahını sağlamak


Sorumlu birim
Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şb. Md.
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
6.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.7.1
2022
Kısırlaştırılan Ve Aşılanan Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.7.2
2022
Tedavi Edilen Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.7.3
2022
Sahiplendirilen Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE