Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.2


İlçe belediyelerine ait vahşi katı atık depolama sahası rehabilitasyonunu yapmak


Sorumlu birim
Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.2.1
Rehabilitasyonu Tamamlanan Vahşi Çöp Depolama Alanı Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2022
Yapılacak Katı Atık Aktarma İstasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
2022
Depolama Alanına Taşınan Atık Miktarı Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE