Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.1


Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak


Sorumlu birim
Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
22.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.1.1
2022
Çevresel Faaliyetlerle İlgili Gelen Şikayet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2022
Çevre Bilincinin Artırılmasıiçin Yapılan Toplantı Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE