Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.3


Daha temiz bir çevreyi daha bilinçli bir toplum ile minimum maliyetle optimum sürede oluşturmak


Sorumlu birim
Atık Yönetimi ve Hafriyat Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Çevre Ve İlaçlama Şube Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler

Maliyet Tahmini
55.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.3.1
2022
Temizlikle İlgili Taleplerin Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
2022
Bayat Ekmek Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
2022
Tıbbi Atık Bertaraf Etme Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.4
2022
Atık Yağ Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.5
2022
Atık Pil Toplama Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.6
2022
Hafriyat Taşıyacak Araçlarla İlgili İzin Belge Taleplerinin Değerlendirme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE