Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.9


Başta şehir mezarlığı olmak üzere diğer mahalle mezarlıkları için tadilat çalışmalarının yapılması


Sorumlu birim
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • Yol Altyapı Ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.9.1
Mahalle Mezarlıklarının Tel Örgü İle Çevrilmesi ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.9.2
Şehir Mezarlığında Defin İşlemleri Tamamlanan Parsellerin Etrafının Bordür İle Çevrilmesi ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.9.3
2022
Mezarlıkların Ağaçlandırılması ( dönüm )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.9.4
Şehir Mezarlığı Otopark Alanın Asfaltlanması ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.9.5
2022
Şehir Mezarlığındaki Stabilize Yolların Asfaltlanması Ve Kilit Taşı Yapılması ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE