Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.6


Oyun ve sportif faaliyetlerin yürütülmesine yönelik alanlar oluşturmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Emlak Ve İstimlak Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 5.6.1
2022
Çocuk Oyun Gurubu Montajı Yapılacak Alan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.6.2
2022
Açık Alan Spor Aletleri Montajı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.6.3
2022
Bakımı Yapılacak Oyun Ve Spor Aletleri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE