Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.5


Kurum içi idari iş ve lşlemleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmek


Sorumlu birim
Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler

Maliyet Tahmini
433.364.418,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.5.1
2022
Maaş Tahakkukları Ve Sgk İle İlgili Tahakkukların Zamanında Yapılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE