Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.8


İletilmiş olan taleplerin hızlı ve çözüm odaklı olması için muhtarlıklarla birimler arasında koordinasyonu sağlamak


Sorumlu birim
Muhtarlık ve İşleri Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler

Maliyet Tahmini
400.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.8.1
2022
Muhtar Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.8.2
2022
Muhtarlık Talepleri İle İlgili Geri Bildirim Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE