Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.3


Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak


Sorumlu birim
Strateji, Bütçe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler

Maliyet Tahmini
185.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.3.1
2022
Performans Programının Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.2
2022
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.3
2022
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.4
2022
Aktarma Yapma Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.5
2022
Ön Mali Kontrol Sonucunda Yapılan Düzeltici Faaliyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.3.6
2022
Ön Mali Kontrol Denetimine Gelen Dosyaların Değerlendirilme Süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE