Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.2


Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü & İştirakler Personeli Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler Ve Üst Yöneticiler
Riskler

Maliyet Tahmini
854.714.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.2.1
2022
Moral Ve Motivasyonu Arttırıcı, Eğitici Ve Öğretici Seminer Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
2022
Özel Gün Ve Haftalarda Personel İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
2022
Personel Öneri Sisteminin Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.4
2022
Personel Memnuniyetini Ölçmeye Yönelik Yapılan Anket Sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.5
2022
Personel Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.6
2022
Personel Memnuniyet Anketine Katılım Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.7
2022
Sosyal Tesisten Yararlanan Personel Sayısı Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.8
2022
696 Sayılı Khk Personelinin Maaş Tahakkukları Ve Sgk İle İlgili Tahakkukların Zamanında Yapılma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE