Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.6


Vatandaş talep ve şikayetlerinin alınarak, en kısa sürede çözüme ulaştırılmasını sağlamak ve kurumun kamuoyundaki imajını yükseltmek


Sorumlu birim
Basıın Yayın ve Halkla İlişkil er Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler

Maliyet Tahmini
7.180.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 1.6.1
Vatandaş Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%45
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.6.2
2022
Vatandaş Şikayetlerinin Ortalama Giderilme Süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.6.3
2022
Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.6.4
2022
Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE