Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.1
Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek
İNCELE
HEDEF 6.2
Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Geliştirerek, Erişilebilir, Kapsayıcı ve Etkin Hale Getirmek
İNCELE
HEDEF 6.3
Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 6.4
Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon ve Poliklinik Hizmetlerini ilgili Paydaşlar ile Birlikte İyileştirmek ve Sahiplendirilmelerini Teşvik Etmek
İNCELE
HEDEF 6.5
Erişilebilir ve Kapsayıcı Stratejiler ile Dinamik Bir Kültür Sanat Alanı Yaratmak
İNCELE
HEDEF 6.6
Toplum Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerini Eşit, Adil, Tarafsız Bir Şekilde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 6.7
İstanbul’un Sağlıklı ve Ekonomik Gıdaya Ulaşmasına Katkı Sağlamak ve Hal Kapasitesini Artırmak
İNCELE