Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%26

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.3


Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Kültür Daire Başkanlığı

Riskler
  • Kütüphanelerdeki Fiziksel Yapıların Yetersizliği
  • Kütüphanelerde Değerli Eserlerin Muhafazası

Maliyet Tahmini
226.345.756,0 ₺
Tespitler
Nitelikli Personel ve Güncel Yayın Sayısının Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Kütüphanecilik Konusundaki Eksiklerin Giderilmesi
PERFORMANS 6.3.1
2022
Toplam Yeni Açılan Kütüphane Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
2022
İBB Sorumluluğundaki Kütüphanelerden Yıllık Yararlanan Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
2022
Kütüphane Üye Sayısı ( kişi(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
2022
Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.5
2022
Toplam Yayın Edinim Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.6
2022
Kataloglaması ve Tasnifi Yapılan Kitap ve Belge Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.7
2022
Sayısallaştırılan Görüntü Sayısı ( adet(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.8
2022
Dijital Veri Erişiminden Faydalanan Kişi Sayısı ( kişi(kümülatif) )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE