Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.5


Erişilebilir ve Kapsayıcı Stratejiler ile Dinamik Bir Kültür Sanat Alanı Yaratmak


Sorumlu birim
Kültür Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
  • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Riskler
  • Yeni Açılan Kültürel Mekanların Doğru Planlanamaması
  • Kültürel Mekanların Yapımıyla İlgili Projelerin Zamanında Teslim Edilememesi
  • Yeni Açılan Sahnelerde Seyirci Kitlesi Oluşana Kadar Doluluk Oranlarının Düşüklüğü

Maliyet Tahmini
3.096.377.740,0 ₺
Tespitler
İstanbul İçin Kültürel Etkinliklerde Kullanılacak Prestij Mekanların Yeterli Sayıda Olmaması
İhtiyaçlar
İstanbul İçin Kültürel Etkinliklerde Kullanılacak Prestij Mekanların Artırılması
PERFORMANS 6.5.1
2021
Düzenlenen Yıllık Kültürel Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.2
2021
Kültür Hizmetlerine Yönelik Genel Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.3
2021
Kültürel Etkinliklere Yıllık Katılımcı Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.4
2021
Uluslararası Düzenlenen Toplam Kültürel Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.5
2021
Yeni Kültürel Mekan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.6
2021
Sahnelenen Yıllık Tiyatro Oyunu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.7
2021
Tiyatro ve Kültür Merkezlerindeki Doluluk Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.5.8
2021
İstanbul Konulu ve Temalı, Hazırlık ve Basımı Yapılan Toplam Kitap Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE