Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.4


Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon ve Poliklinik Hizmetlerini ilgili Paydaşlar ile Birlikte İyileştirmek ve Sahiplendirilmelerini Teşvik Etmek


Sorumlu birim
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Zabıta Daire Başkanlığı
Riskler
  • Hayvan Hizmetlerinin Yeterli Düzeyde Tanıtılamaması
  • Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Envanter Eksikliği

Maliyet Tahmini
235.679.595,0 ₺
Tespitler
Hayvan Rehabilitasyonu ve Poliklinik Hizmetleri Konusunda Kurumlar Arası İşbirliği ve Koordinasyonun Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Hayvan Rehabilitasyonu ve Poliklinik Hizmetlerinin Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde ve Bütüncül Bir Şekilde Yürütülmesi
PERFORMANS 6.4.1
2021
Hayvan Sevgisi ve Bakımına İlişkin Eğitim Verilen Yıllık Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.2
2021
Petshoplarda, Kurban Satış/ Kesim Yerlerinde Yapılan Toplam Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.3
2021
Sahiplendirilen Toplam Sokak Hayvanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.4
2021
Sahipsiz Hayvanlara Yapılan Toplam Müdahale Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%65
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.5
2021
VetBüs ve VetKabin İle Gidilen Toplam Nokta Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE