Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.7


İstanbul’un Sağlıklı ve Ekonomik Gıdaya Ulaşmasına Katkı Sağlamak ve Hal Kapasitesini Artırmak


Sorumlu birim
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Zabıta Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Hal Yönetimine Yönelik Mevzuat Değişikliği
  • İlk Madde ve Malzemelerde Fiyat Artışı
  • Kötü Hava Koşulları

Maliyet Tahmini
923.655.613,0 ₺
Tespitler
Artan Nüfusun Sağlıklı ve Ekonomik Gıdaya Ulaşımında Görülün Zorluklar ve Hallerin Kapasitesinin Yetersiz Kalması & Sosyal Tesislerde Belirli Saatlerde Yoğunluk Artışının Olması
İhtiyaçlar
Denetimlerin ve Hallerin Kapasitesinin Artırılması. & E-Ticaret Platformu Kurulması ve On-Line Satışın Teşvik Edilmesi & Sosyal Tesislerde Yoğunluğun Az Olduğu Saatlerin Çeşitli Aktivitelerle Değerlendirilmesi
PERFORMANS 6.7.1
2021
AB Hijyen Kılavuzu Kapsamında Yapılan Toplam Hijyen Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.2
2021
Denetim ve Kontrolü Yapılan Su Ürünleri Yıllık Satış Noktası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.3
2021
Hal İçinde ve Hal Dışında Meyve Sebze Ticareti Yapanlara Yönelik Toplam Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.4
2021
Su Ürünleri Toptan Satış Kapasitesi ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.5
2021
Sosyal Tesislerde Verilen Toplam Hizmet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.6
2021
Sosyal Tesis Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE