Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.1


Spor Hizmetlerinin Çeşitliliğini ve Erişilebilirliğini Artırarak Kentin Spor İmkanlarını Genişletmek


Sorumlu birim
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Riskler
  • Büyük İstanbul Depreminin Gerçekleşmesi ve Mevcut Spor Salonlarının Olumsuz Etkilenmesi
  • Spor Tesisleri İçin Uygun Yer Bulunamaması

Maliyet Tahmini
2.816.586.278,0 ₺
Tespitler
İstanbul Genelinde Spor Alanlarının Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Spor Alanının Yetersiz Olduğu Bölgeler Öncelikli Olmak Üzere, Yeni Spor Alanlarının Oluşturulması & Engellilerin Sportif Faaliyetlere Katılımını Artıracak Proje Ve Uygulamaların Geliştirilmesi, Mevcut Spor Tesislerinin Erişilebilirliğinin Artırılması
PERFORMANS 6.1.1
2021
Çesitli Branşlarda Düzenlenen/ Lojistik Destek Verilen Ulusal ve Uluslarası Yıllık Spor Organizasyonu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
2021
e-Spor Ligine Katılan Takım Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
2021
Spor Malzemesi Desteğinden Faydalanan Amatör Spor Kulübü, Okul, Okul Spor Salonu, Kurum ve STK Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.4
2021
Verilen Yıllık Spor Hizmeti Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE