Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%77

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.2


Koruyucu, Önleyici ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerini Geliştirerek, Erişilebilir, Kapsayıcı ve Etkin Hale Getirmek


Sorumlu birim
Sağlık Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Satınalma Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
  • Vektörel Mücadelede Toplumsal Bilincin Yeterli Düzeyde Olmaması
  • Personele Yönelik Fiziksel veya Psikolojik Şiddet
  • Sağlık Hizmeti Sunan Personelin Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanması

Maliyet Tahmini
1.422.148.990,0 ₺
Tespitler
Vektörlerle Mücadelede Bilinç Eksikliği & Büyükşehir Yaşamından Kaynaklı Stres Faktörlerinin Ruh Sağlığını Olumsuz Yönde Etkilemesi & Toplumda Kronik Hastalık Prevelansı Artmasından Kaynaklı Evde Bakım Hizmetlerine Talebin Artması
İhtiyaçlar
Vektörlerle Mücadele Konusunda Toplumsal Bilincin Artırılması & Hasta Nakil Araç Sayısının Artırılması & Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Artırılması
PERFORMANS 6.2.1
2022
Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinden Toplam Yararlanım Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
2022
Entegre Sivrisinek Mücadelesi Yapılan Yıllık Alan ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
2022
Evde Bakım Hizmeti Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.4
2022
Evde Bakım Hizmeti Verilen Yıllık Hasta Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.5
2022
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.6
2022
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinden Toplam Yararlanım Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE