Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%39

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.6


Toplum Düzenine Yönelik Ruhsatlandırma ve Denetim Faaliyetlerini Eşit, Adil, Tarafsız Bir Şekilde Yönetmek


Sorumlu birim
Zabıta Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
İtfaiye Daire Başkanlığı
Riskler
  • İBB’ye Ait Gayrimenkullerin İşgali
  • Ruhsatlandırılamayan İş Yerlerinin ve Merdiven Altı Tabir Edilen İş Yerlerinin Ruhsatsız Olarak Faaliyetlerinde Israr Etmeleri Sonucu Kurumumuz Açısından Ortaya Çıkabilecek İtibar Kaybı ve Hukuki Olumsuzluklar

Maliyet Tahmini
1.631.225.699,0 ₺
Tespitler
Ruhsatsız ve Merdiven Altı Tabir Edilen İşyerlerinin Varlığı
İhtiyaçlar
Ruhsatsız ve Ruhsatlandırılan İşyerlerine Yönelik Denetimlerin Artırılması
PERFORMANS 6.6.1
2021
Perakende Satış Yapan ve Hizmet Sunan İş Yerlerinde Yapılan Toplam Fiyat Tarifesi ve Etiket Denetimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.2
2021
Ruhsatlandırdığımız Akaryakıt İstasyonlarını Denetleme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.3
2021
Ruhsatlandırdığımız Gayrisıhhi Müesseseleri (Akaryakıt İstasyonları hariç) Denetleme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.4
2021
Ruhsatlandırdığımız Sıhhi Müesseseleri Denetleme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.6.5
2021
Toplum Düzenine Yönelik Gelen Şikayetlerin Süresinde Çözülme Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE