Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 11.891 km²   NÜFUS: 4.367.251 ( 2020 )
AMAÇ
01
Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

> İNCELE
%59
AMAÇ
02
İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

> İNCELE
%39
AMAÇ
03
İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek

> İNCELE
%60
AMAÇ
04
İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

> İNCELE
%47
AMAÇ
05
İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

> İNCELE
%56
AMAÇ
06
İzmir’i yaşayarak öğrenmenin dünyadaki öncü noktalarından biri yapmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturmak

> İNCELE
%54
AMAÇ
07
İzmir’i yeniden Ege, Akdeniz ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek

> İNCELE
%52