Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%21

İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

HEDEF 4.1
Barış ve adalet: Barışçıl ve herkesi kapsayan toplumsal mutabakat teşvik edilecek, herkesin adalete erişimine destek verilecek, insanların ve tüm canlıların haklarının savunulmasına destek verilecek
İNCELE
HEDEF 4.2
Cinsiyet eşitliği, çocuklar, gençler ve dezavantajlı topluluklar: Kent yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği desteklenecek, kadınların toplumdaki konumu güçlendirilecek; çocuklara, gençlere ve tüm dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanacak
İNCELE
HEDEF 4.3
Eşitsizliklerin azaltılması: İzmir’in ürettiği değer ve refah şehrin tüm mahalleleri ve köylerinde dengeli bir şekilde dağılacak
İNCELE
HEDEF 4.4
Kent hakkı ve aidiyeti: Güvenliğin, huzurun ve kent hakkının korunduğu bir toplumsal ortam oluşturulacak
İNCELE
HEDEF 4.5
Dijital dönüşüm: Sürdürülebilir kentsel ekosistem yönetimi ve verimliliği, katılımcı bir dijital dönüşüm aracılığıyla geliştirilecek
İNCELE