Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%52

İzmir’i yeniden Ege, Akdeniz ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirmek

HEDEF 7.1
Kültür üretimi: Kültür ve sanat üretiminin yaşamın tüm alanlarıyla buluştuğu bir sosyal iklim oluşturulacak
İNCELE
HEDEF 7.2
Kültürün yaşatılması: İzmir’in kadim kültür varlıkları korunarak yeniden yaşamın bir parçası haline getirilecek
İNCELE
HEDEF 7.3
Dünya sanatları: İzmir, dünya kültür ve sanatlarının buluşma noktası haline gelecek
İNCELE