Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%54

İzmir’i yaşayarak öğrenmenin dünyadaki öncü noktalarından biri yapmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturmak

HEDEF 6.1
Yaşayarak öğrenme: Tüm insanları kapsayan, yenilikçi, eşit ve kaliteli bir yaşayarak öğrenme imkânı sağlanacak ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatları desteklenecek
İNCELE
HEDEF 6.2
Kurumsal kaynak yönetimi: Kurumsal kapasite ve işleyiş daha etkin, ekonomik ve verimli hale getirilecek
İNCELE