Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%28

İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek

HEDEF 3.1
Sürdürülebilir ekonomik büyüme: İzmir’in yeni yatırımların, teknolojik inovasyonların ve yaratıcı sanayilerin cazibe alanı haline gelmesi için uygun bir ekosistem oluşturulacak
İNCELE
HEDEF 3.2
Sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar: Yerel, ulusal ve küresel ortaklıklar ve farklı sektörler arasında uyumun teşvik edildiği bir iklim yaratılacak
İNCELE
HEDEF 3.3
Yoksulluğun azaltılması: Herkes için tam zamanlı, üretken ve yenilikçi bir iş ortamı sağlanacak ve yoksulluğun İzmir’deki her türlü şekli azaltılacak
İNCELE
HEDEF 3.4
Gıdaya erişim: Gıda güvenliği sağlanacak, beslenme iyileştirilecek ve sürdürülebilir tarım desteklenecek
İNCELE
HEDEF 3.5
Dünya kenti İzmir: İzmir’in tanıtım ve turizmi desteklenerek, dünya ölçeğinde bir buluşma merkezi olması sağlanacak
İNCELE