Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%24

İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

HEDEF 5.1
Geri dönüşüm: Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirilecek
İNCELE
HEDEF 5.2
İklim eylemi: İklim değişikliği ve bunun etkilerine uyumlanmak için tarım ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda harekete geçilecek
İNCELE
HEDEF 5.3
Deniz ve kıyılar: İzmir Körfezi ile tüm kıyılar ve denizler korunacak ve sürdürülebilir şekilde kullanılacak
İNCELE
HEDEF 5.4
Ekosistem bütünlüğü: Tarım alanları, ekosistemi koruyacak şekilde geliştirilecek; doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı durdurulacak
İNCELE