Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%59

Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

HEDEF 1.1
Altyapı: Kent ekonomisine katkı sunacak şekilde sürdürülebilir bir kent altyapısı inşa edilecek
İNCELE
HEDEF 1.2
Sürdürülebilir yaşam alanları: Yerleşim alanları planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilecek veya yeniden yapılandırılacak
İNCELE
HEDEF 1.3
Yeşil altyapı: İl genelinde iklim dostu yeşil alanlar ağı oluşturulacak
İNCELE