Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 13.844 km²   NÜFUS: 2.237.940 ( 2020 )
AMAÇ
01
Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

> İNCELE
%76
AMAÇ
02
Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

> İNCELE
%61
AMAÇ
03
Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

> İNCELE
%83
AMAÇ
04
Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

> İNCELE
%56
AMAÇ
05
Kentin her noktasına ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak

> İNCELE
%53
AMAÇ
06
Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

> İNCELE
%76
AMAÇ
07
Doğa ve insan kaynaklı afetlere karşı müdahale kapasitemizi artırma ve denetim yoluyla, can ve mal kaybının en aza indirgendiği güvenli bir kent yaşamını temin etmek

> İNCELE
%86