Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Vatandaş odaklı yaşam standardını yükseltecek sosyal hizmetler üretmek

HEDEF 4.1
Sportif faaliyetleri kentin her alanına yayarak, spora teşvik etmek için kentte plan dönemi sonuna kadar spor organizasyonu sayısını arttırmak
İNCELE
HEDEF 4.2
Plan dönemi sonuna kadar her yıl farklı alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlik yaparak sosyo-kültürel yaşamın gelişimine katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 4.3
Sağlık ve Sosyal hizmet alanında proje üretmek ve uygulamak
İNCELE
HEDEF 4.4
İl sınırlarımız içerisinde yaşayan göçmen nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal yaşama uyumuna yönelik proje üretmek ve uygulamak
İNCELE
HEDEF 4.5
Sosyal destek verilen vatandaş sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak
İNCELE
HEDEF 4.6
Mezarlık hizmetlerine dair vatandaş memnuniyetini arttırmak
İNCELE