Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%40

Adana’nın sosyal, fiziksel, mekansal yapısını, doğal ve tarihi mirası koruyarak sürekli iyileştirmek

HEDEF 2.1
Kentin sağlıklı ve planlı şekilde gelişmesi kapsamında kamulaştırma hizmetlerini yürütmek, gayrimenkul kira gelirlerini arttırmak
İNCELE
HEDEF 2.2
Kentin doğal tarihi ve kültürel dokusuna uygun bütüncül planlamalar yapmak ve uygulamak
İNCELE
HEDEF 2.3
Sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak üzere ulaşım altyapısı, sosyal donatılar, kültürel tesis ve halkın ortak kullanım alanlarına yönelik olarak projeler yapmak ve hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 2.4
Kentin tarihi doğal, kültürel değerlerini koruyarak sosyal kültürel donatı alanlarının bulunduğu mekansal ve sosyal yapısında sürdürülebilir iyileştirme ve gelişim sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.5
Tarihi doku ve sit alanlarımızdaki tescilli kültür varlığı yapı ve sahalarda sürdürülebilir koruma tedbirleri alınarak kent ve kültür turizmine kazandırmak
İNCELE
HEDEF 2.6
Plan dönemi boyunca kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar yapmak
İNCELE