Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%76

Kırsalda yerinde kalkınmayı desteklemek, çevre ve insan sağlığını korumak, kamuoyunda ekolojik çevre bilincini oluşturmak

HEDEF 6.1
Kırsalda desteklenen tarımsal üretici sayısını plan döneminde artırmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Yeni ve çağdaş bir hayvan barınağı oluşturarak hayvanlara sağlıklı hijyenik koşullar sağlamak, il genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunu yapmak
İNCELE