Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.1
Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimini etkinleştirmek
İNCELE
HEDEF 3.2
Yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar artırmak
İNCELE
HEDEF 3.3
Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek
İNCELE
HEDEF 3.4
Plan dönemi sonuna kadar enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji projesini hayata geçirmek
İNCELE